Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> Investitii prin PNDR >> Masura 123 - Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere

Măsura 123 "Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestierese încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic” şi are ca obiective principale:
       a.  Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse agricole şi forestiere competitive;
      b.  Adaptarea întreprinderilor la noile standarde comunitare atât în etapa de procesare cât şi în cea de distribuţie a produselor obţinute;
      c.  Îmbunătăţirea veniturilor întreprinderilor sprijinite prin creşterea valorii adăugate a produselor agricole;
      d.  Creşterea valorii adăugate a produselor forestiere precum şi a eficienţei economice a activităţii   microîntreprinderilor,  prin dezvoltarea şi modernizarea echipamentelor, proceselor şi tehnologiilor de prelucrare.
 

 Prin măsura de finanțare 123 Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere, APDRP a primit și a evaluat 2.639 de dosare de cereri de finanțare pentru proiecte de investiții in valoare de 2.274.718.518 euro.

Având în vedere cererea foarte mare de fonduri europene, care a depășit valoarea totală alocată acestei măsuri, respectiv 917.317.112 euro, APDRP a aplicat criteriile de selecție în funcție de punctajul obținut de fiecare proiect – fiind selectate proiectele care au obținut cel mai mare punctaj.
 

 
  Până la începutul lunii aprilie au fost selectate pentru finanțare 1.587 proiecte, valoarea fondurilor europene nerambursabile aferentă acestora fiind de 1.293.655.561,47 euro – lista proiectelor selectate pentru finanțare poate fi consultată accesând secțiunea Rapoarte / Rapoarte de Selecție

  De asemenea, au fost încheiate contracte de finanțare pentru 1.092 proiecte, fondurile alocate pentru aceste contracte fiind de 818.830.413 euro – lista proiectelor contractate poate fi consultată accesând secțiunea PNDR / Beneficiari FEADR.


Pentru proiectele contractate, în urma transmiterii de către beneficiarii PNDR a cererilor de plată, APDRP a efectuat plăți în valoare totală de 403.731.577,14 euro.
 
 
 
   VEZI MAI JOS INFORMAȚII, GHIDUL SOLICITANTULUI ȘI ALTE  DOCUMENTE SPECIFICE MĂSURII
 

 INFO ....................................................................................................................................................................................

NOTĂ de CLARIFICARE privind documentul eliberat de ANPM, care va fi acceptat la depunerea Cererilor de Finananțare

Clarificări privind criteriul de selecție nr. 7 din Ghidul Solicitantului aferent Măsurii 123

Clarificări pentru Măsura 123 valabile în cadrul sesiunii 26 noiembrie 2012 - 18 ianuarie 2013


Decizia Comitetului de Monitorizare al PNDR 30/2012, în care se precizează că pentru proiectele depuse pentru Măsura 123 „Creșterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” şi Schema de Ajutor de Stat N578/ 2009, în cadrul sesiunii de depunere desfăşurată în perioada 02 iulie - 14 august 2012, nu se punctează criteriile de selecție S4, respectiv S3: „IMM-uri din zone unde există materie primă disponibilă şi nu există capacităţi de procesare". (click pentru detalii).

Informare de presă privind  punctarea membrilor OIPA în cadrul Măsurii 123
 (click pentru detalii).

ATENŢIE! Pentru sesiunea privind depunerea de proiecte aferente Măsurii 123, va fi acceptată la depunerea proiectului atât CEREREA DE FINANŢARE versiunea actuală (6.3) cât şi versiunea precedentă (6.2) deoarece diferenţele între aceste două versiuni sunt de ordin tehnic şi nu de conţinut.
 

MODIFICĂRI recente:.......................................................................................................................................................
 

Manualul de Procedură  pentru achiziţii beneficiari privaţi (Vers.16)Pentru FORMULARELE de PLĂŢI specifice Măsurii APĂSAŢI AICI

Pentru PROCEDURI DE LUCRU şi formulare specifice Măsurii APĂSAŢI AICI 


În atenția GAL-urilor:........................................................................................................................................................

Notă de Informare privind utilizarea elementelor de indentitate vizuală de către beneficiarii Axei IV - LEADER

GAL –urile care au lansat sesiuni de primire a proiectelor până la data de 8 noiembrie 2012, dată la care au fost publicate versiunile consultative ale Ghidurilor Solicitantului pentru Măsurile 121 şi 123, vor lua în considerare versiunile finale ale ghidurilor menţionate valabile până la data publicării versiunilor consultative. Astfel, pentru Măsura 123 – „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”, pentru sesiunile lansate până în data de 8 noiembrie 2012, se va lua în considerare Cererea de Finanțare versiunea 6.4, din iulie 2012, cât şi Ghidul Solicitantului, versiunea 07, din iunie 2012.

Pentru sesiunile de primire a proiectelor, lansate de GAL–uri după data de 8 noiembrie 2012, va fi valabilă Versiunea 6.7 a Cererii de Finanțare pentru Măsura 123, împreună cu Versiunea 09 a Ghidului Solicitantului pentru aceeași măsură de finanțare. 


Apăsaţi aici pentru descărcarea Ghidului Solicitantului şi a Cererii de Finanţare valabile până la data de 8 noiembrie 2012 pentru Măsura 123. 

Apăsați AICI pentru descărcarea FORMULARELOR SPECIFICE procedurii de Evaluare - Selectare valabile până la data de 8 noiembrie pentru Măsura 123Cererea de Finanţare trebuie deschisă cu Adobe Acrobat Reader versiunea 9.3.0, iar sistemul de operare al calculatorului personal recomandăm să fie Windows XP! 
În cazul în care aveţi o altă versiune de Adobe Acrobat Reader, vă sfătuim ca înainte de instalarea versiunii 9.3.0 de pe pagina oficială de internet a APDRP (www. apdrp.ro) să dezinstalaţi mai întâi versiunea dumneavoastră şi după aceea să instalaţi versiunea disponibilă pe site. Pentru a vizualiza versiunea dumneavoastră de Adobe Acrobat Reader, accesaţi meniul Help -> About Adobe Reader.


 

 

 
Puteti consulta VARIANTA FINALĂ a Ghidului Solicitantului pentru Măsura 123 - versiunea 9 din ianuarie 2013 (cu criteriul de selecție nr. 7 actualizat) şi anexele aferente acestuia, descărcând documentele de mai jos.
 
Nr. crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 GHIDUL SOLICITANTULUI M123 V9 ianuarie 2013 RO 748  KB  2mn / <1mn
3 Anexa 1 - CEREREA DE FINANTARE M123 V6.7 RO 395  KB  <1mn / <1mn
4 Anexa 2 - STUDIUL de FEZABILITATE - Anexa B RO 562  KB  2mn / <1mn
5 Anexa 2 - STUDIUL de FEZABILITATE noiembrie 2012 RO 194  KB  <1mn / <1mn
6 Anexa 2 - STUDIUL de FEZABILITATE - Anexa C RO 264  KB  <1mn / <1mn
7 Anexa 3 - MEMORIUL JUSTIFICATIV - noiembrie 2012 RO 166  KB  <1mn / <1mn
8 Anexa 3 - MEMORIUL JUSTIFICATIV - Anexa B RO 562  KB  2mn / <1mn
9 Anexa 3 - MEMORIUL JUSTIFICATIV - Anexa C RO 264  KB  <1mn / <1mn
10 Anexa 4 - CONTRACTUL DE FINANTARE si ANEXELE specifice pentru Masura 123_decembrie_2013 RO 8,239  KB  21mn / 9mn
13 Anexa 5 - FORMULARE de PLATA - versiunea 14 RO 302  KB  <1mn / <1mn
16 Anexa 6 - FIŞA MĂSURII 123 RO 178  KB  <1mn / <1mn
17 Anexa 7 - Lista actelor normative utile - iunie 2012 RO 70  KB  <1mn / <1mn
18 Anexa 8 - ANEXA I la Tratatul de instituire al Comisiei Europene RO 49  KB  <1mn / <1mn
19 Anexa 9 - Declaratie privind firmele in dificultate RO 88  KB  <1mn / <1mn
20 Anexa 10 - DECLARATIE pe propria raspundere PRIVIND COFINANTAREA RO 56  KB  <1mn / <1mn
21 Anexa 11 - Declaratie pe propria raspundere privind procesarea/ depozitarea materiei prime RO 30  KB  <1mn / <1mn
24 Decizia 2011/898/UE si Lista unitatilor de procesare lapte RO 326  KB  <1mn / <1mn
25 CLARIFICARI la ANEXA I a Tratatului de instituire al Comisiei Europene RO 94  KB  <1mn / <1mn
26 Declaratie privind ajutoarele de stat RO 42  KB  <1mn / <1mn
27 Declaratie privind incadrarea intreprinderilor in categoria microintreprinderilor RO 126  KB  <1mn / <1mn
28 Model de Adresa de instiintare RO 31  KB  <1mn / <1mn
29 Pasii de accesare a Fondului de Garantare a Creditului Rural RO 64  KB  <1mn / <1mn

Ultima actualizare:08.04.2014
Cauta: 
Autentificare:
E-mail:
Password:

 
 
 
Împreună creştem satul românesc.