Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> Investitii prin PNDR >> Măsura 322 - Renovarea și dezvoltarea satelor

Măsura 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale" se încadrează în Axa III – „Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” şi are ca obiective:

a. Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază în spaţiul rural;
b. Îmbunătăţirea accesului la servicii de bază pentru populaţia rurală;
c. Creşterea numărului de sate renovate;
d. Creşterea numărului de obiective de patrimoniu din spaţiul rural.
   

Prin măsura de finanțare 322 Renovarea, dezvoltarea satelor și îmbunătăţirea moştenirii rurale, APDRP a primit și a evaluat 3.225 de dosare de cereri de finanțare pentru proiecte de investiții in valoare de 7.630.432.311,01 euro.

Având în vedere cererea foarte mare de fonduri europene, care a depășit valoarea totală alocată acestei măsuri, respectiv 1.610.980.660 euro, APDRP a aplicat criteriile de selecție în funcție de punctajul obținut de fiecare proiect – fiind selectate proiectele care au obținut cel mai mare punctaj.

Până la începutul lunii aprilie au fost selectate pentru finanțare 830 proiecte, valoarea fondurilor europene nerambursabile aferentă acestora fiind de 1.933.734.561,29 euro – lista proiectelor selectate pentru finanțare poate fi consultată accesând secțiunea Rapoarte / Rapoarte de Selecție.

De asemenea, au fost încheiate contracte de finanțare pentru 823 proiecte, fondurile alocate pentru aceste contracte fiind de 1.741.744.570 euro – lista proiectelor contractate poate fi consultată accesând secțiunea PNDR / Beneficiari FEADR.

Pentru proiectele contractate, în urma transmiterii de către beneficiarii PNDR a cererilor de plată, APDRP a efectuat plăți în valoare totală de 1.273.415.031,81euro.


VEZI MAI JOS INFORMAȚII, GHIDUL SOLICITANTULUI ȘI ALTE  DOCUMENTE SPECIFICE MĂSURII

 
INFO la zi:..................................................................................................................................................................... 

 
În cazul în care pentru Măsura 322 un solicitant de fonduri nerambursabile a obţinut avize, acorduri, adeverinţe, certificate de urbanism şi acestea sunt încă valabile (pentru proiectele reportate sau neeligibile, retrase şi redepuse, inclusiv pentru proiectele care nu au mai fost introduse în sistem până la data depunerii de către solicitant a Cererii de Finanţare), APDRP nu solicita schimbarea documentului respectiv pe motiv că este adresat Primăriei sau Consiliului Local.
Documentele amintite mai sus, eliberate pentru Consiliul Local, vor fi acceptate de catre APDRP, fiind considerate conforme.
 
Studiul de fezabilitate / Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (unde este cazul) intocmit / actualizat conform conţinutului cadru şi metodologiei stipulate în HG nr.28/ 09.01.2008 pentru solicitanţii publici şi pentru ONG-uri, va fi însoţit de Avizul tehnic emis de Inspectoratul de Stat în Construcţii, pentru toate acţiunile din cadrul proiectului depus de solicitanţii publici, aviz emis conform legislaţiei în vigoare (HG nr 1072/ 2003 privind avizarea de către Inspectoratul de stat în construcţii a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice, modificată de HG nr. 723 / 2007).
Avizele de principiu emise de către Inspectoratul de Stat în Construcţii NU VOR FI ACCEPTATE!
 
Consultaţi Protocolul de colaborare încheiat cu Ordinul Arhitecţilor din România şi Actul Adiţional la Protocol, privind respectarea criteriului "încadrare în specificul arhitectural local".   
 

..
MODIFICĂRI recente:................................................................................................................................................... 


Manualul de Procedură pentru achiziţii beneficiari publici (Vers.11)

Pentru FORMULARELE de PLĂŢI specifice Măsurii APĂSAŢI AICI

Pentru PROCEDURI DE LUCRU şi formulare specifice Măsurii APĂSAŢI AICI



În atenția GAL-urilor.........................................................................................................................................................

Notă de Informare privind utilizarea elementelor de indentitate vizuală de către beneficiarii Axei IV - LEADER

Începând cu 14.05.3013, solicitanții care doresc să depună proiecte în cadrul Măsurii 413 pentru "Renovarea și dezvoltarea satelor" (M322), vor utiliza Cererea de Finanțare - Versiunea mai 2013 - care poate fi descărcată de mai jos.



Atenţie! Cererea de Finanţare trebuie deschisă cu Adobe Acrobat Reader versiunea 9.3.0. În cazul în care aveţi o altă versiune de Adobe Acrobat Reader, vă sfătuim ca înainte de instalarea versiunii 9.3.0 de pe pagina oficială de internet a APDRP (www. apdrp.ro) să dezinstalaţi mai întâi versiunea dumneavoastră şi după aceea să instalaţi versiunea disponibila pe site. Pentru a vizualiza versiunea dumneavoastra de Adobe Acrobat Reader, accesati meniul Help -> About Adobe Reader. De asemenea, vă recomandăm ca sistemul de operare al calculatorului personal să fie Windows XP!


Puteti vizualiza varianta finală a Ghidului Solicitantului pentru Măsura 322, precum şi Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de mai jos:
 
Nr. crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 Ghidul Solicitantului pentru Masura 322 - Versiunea 5 RO 533  KB  2mn / <1mn
3 Cererea de Finantare - Versiunea MAI 2013 RO 502  KB  2mn / <1mn
4 Anexa 1 - Cererea de Finantare_revizuita august 2012 RO 496  KB  2mn / <1mn
7 Anexa 2 - Studiul de Fezabilitate - Documentatie avizare RO 83  KB  <1mn / <1mn
8 Anexa 3 - Memoriul Justificativ RO 54  KB  <1mn / <1mn
9 Anexa 4.1 - Elaborare analizei cost-beneficiu RO 65  KB  <1mn / <1mn
10 Anexa 4.2 - Determinarea procentului RO 53  KB  <1mn / <1mn
11 Anexa 5 - CONTRACTUL de finantare si ANEXELE Specifice pentru Masura 322 - decembrie 2013 RO 8,424  KB  21mn / 9mn
16 Anexa 6 - Formulare de plata - versiunea 14 RO 181  KB  <1mn / <1mn
17 Anexa 8 - Arii protejate la nivel national si local RO 135  KB  <1mn / <1mn
18 Anexa 9 - Comune cu incidenta ridicata de seceta RO 94  KB  <1mn / <1mn
19 Anexa 10 - Statiuni balneo-climaterice RO 80  KB  <1mn / <1mn
20 Anexa 11 - Comune si gradul de saracie aferent RO 309  KB  <1mn / <1mn
21 Anexa 12 - Zone vulnerabile la nitrati RO 2,244  KB  6mn / 3mn
22 Anexa 13 - Acte normative utile RO 21  KB  <1mn / <1mn
23 Anexa 14 - Fisa Masurii 322 - martie 2009 RO 201  KB  <1mn / <1mn
24 Anexa 15 - Declaratii RO 42  KB  <1mn / <1mn
25 Anexa 16 - Elemente caracteristice ale tipologiilor arhitecturii RO 122  KB  <1mn / <1mn
26 Anexa 17 - Model Acord de Parteneriat RO 64  KB  <1mn / <1mn
27 Formular C 1.5 - Nota explicativa pentru modificarea contractului RO 89  KB  <1mn / <1mn
28 Model pentru Adresa de instiintare RO 31  KB  <1mn / <1mn
29 Pasii de accesare a Fondului de Garantare a Creditului Rural RO 64  KB  <1mn / <1mn

Ultima actualizare:08.04.2014
Cauta: 
Autentificare:
E-mail:
Password:

 
 
 
Împreună creştem satul românesc.