Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> Investitii prin PNDR >> Măsura 312 - Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi

Măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi se încadrează în Axa III – Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale şi are ca obiectiv general dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale.

Obiectivele specifice
ale Măsurii 312 se referă la:
1.Crearea şi menţinerea locurilor de muncă în spaţiul rural;
2.Creşterea valorii adăugate în activităţi non-agricole; 
3.Crearea şi diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală prestate de către micro-întreprinderi.

Obiectivele  operaţionale
ale Măsurii 312 se referă la:
1. Crearea de micro-intreprinderi precum şi dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricol în spaţiul rural;
2. Încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate, în special de către tineri şi femei;
3. Încurajarea activităţilor  meşteşugăreşti şi a altor activităţi tradiţionale;
4. Reducerea gradului de dependenţă faţă de agricultură; 
 

Prin măsura de finanțare 312 Diversificarea activităților non-agricole și crearea și dezvoltarea de microîntreprinderi, APDRP a primit și a evaluat 9.499 de dosare de cereri de finanțare pentru proiecte de investiții in valoare de 1.317.172.809 euro.

Având în vedere cererea foarte mare de fonduri europene, care a depășit valoarea totală alocată acestei măsuri, respectiv 449.740.840 euro, APDRP a aplicat criteriile de selecție în funcție de punctajul obținut de fiecare proiect – fiind selectate proiectele care au obținut cel mai mare punctaj.

Până la începutul lunii aprilie au fost selectate pentru finanțare 4.187 proiecte, valoarea fondurilor europene nerambursabile aferentă acestora fiind de 535.432.989,69 euro – lista proiectelor selectate pentru finanțare poate fi consultată accesând secțiunea Rapoarte / Rapoarte de Selecție.

De asemenea, au fost încheiate contracte de finanțare pentru 2.757 proiecte, fondurile alocate pentru aceste contracte fiind de 336.128.029 euro – lista proiectelor contractate poate fi consultată accesând secțiunea PNDR / Beneficiari FEADR.

Pentru proiectele contractate, în urma transmiterii de către beneficiarii PNDR a cererilor de plată, APDRP a efectuat plăți în valoare totală de 240.281.559,68 euro.


VEZI MAI JOS INFORMAȚII, GHIDUL SOLICITANTULUI ȘI ALTE  DOCUMENTE SPECIFICE MĂSURII

 
INFO la zi:.................................................................................................................................................................

NOTĂ DE CLARIFICARE privind prezentarea extrasului de Carte Funciară pentru notarea contractelor de comodat

NOTĂ DE CLARIFICARE privind eligibilitatea ambulanţelor în cadrul Măsurii 312

 
 

MODIFICĂRI recente:............................................................................................................................................. 

Anexa 1 - CEREREA de FINANȚARE M312 - Versiunea 7.2 - în conformitate cu prevederile PNDR XI


Manualul de Procedură  pentru achiziţii beneficiari privaţi (Vers.15)

Pentru FORMULARELE de PLĂŢI specifice Măsurii APĂSAŢI AICI

Pentru PROCEDURI DE LUCRU şi formulare specifice Măsurii APĂSAŢI AICI 


În atenția GAL-urilor:...............................................................................................................................................

Notă de Informare privind utilizarea elementelor de indentitate vizuală de către beneficiarii Axei IV - LEADER


GAL-urile care au lansat, până la data de 21.01.2014, apeluri de selecție a proiectelor în cadrul Măsurii 41, care se regăsesc în obiectivele Măsurii 312 - „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi”, vor utiliza Ghidul Solicitantului V06 și fișele de verificare care au fost valabile până la data menționată.


Apăsați AICI pentru descărcarea Ghidului Solicitantului Versiunea 06 și a formularelor specifice ce vor fi utilizate pentru verificarea Cererilor de Finanțare depuse la GAL-uri până la data de 21.01.2014.
 


Vă informăm că versiunea 9.3.2 a Adobe Acrobat Reader poate genera o serie de probleme în completarea Cererii de Finanţare.
Astfel, vă recomandăm ca pentru completarea Cererii de Finanţare  folosiţi Adobe Acrobat Reader versiunea 9.3.0. iar sistemul de operare al calculatorului personal recomandăm să fie Windows XP!
În cazul în care aveţi o altă versiune de Adobe Acrobat Reader, vă sfătuim ca înainte de instalarea versiunii 9.3.0 de pe pagina oficială de internet a APDRP (www. apdrp.ro) să dezinstalaţi mai întâi versiunea dumneavoastră şi după aceea să instalaţi versiunea disponibilă pe site. Pentru a vizualiza versiunea dumneavoastră de Adobe Acrobat Reader, accesaţi meniul Help -> About Adobe Reader
!

Nr. crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 Ghidul Solicitantului M312 V07 din IANUARIE 2014 RO 2,454  KB  6mn / 3mn
2 Anexa 1 - CEREREA de FINANTARE M312 - V 7.3 RO 2,314  KB  6mn / 3mn
5 Anexa 2 - STUDIUL de FEZABILITATE M312 - Iulie 2012 RO 192  KB  <1mn / <1mn
6 Anexa 2 - STUDIUL de FEZABILITATE M312 Anexe B RO 571  KB  2mn / <1mn
7 Anexa 2 - STUDIUL de FEZABILITATE M312 Anexe C RO 275  KB  <1mn / <1mn
8 Anexa 3 - MEMORIUL JUSTIFICATIV M312 - Iulie 2012 RO 167  KB  <1mn / <1mn
9 Anexa 3 - MEMORIUL JUSTIFICATIV M312 Anexe B RO 572  KB  2mn / <1mn
10 Anexa 3 - MEMORIUL JUSTIFICATIV M312 Anexe C RO 275  KB  <1mn / <1mn
11 Anexa 4.1 - Declaratie privind micro-intreprinderile RO 140  KB  <1mn / <1mn
13 Anexa 4.2 - Declaratie privind firme in dificultate RO 94  KB  <1mn / <1mn
14 Anexa 4.3 - Declaratie privind Declaratie privind respectarea regulii de cumul RO 74  KB  <1mn / <1mn
15 Anexa 4.4 - Angajament autorizare PF RO 57  KB  <1mn / <1mn
16 Anexa 4.5 - Declaratie pe propria raspundere privind cofinantarea RO 56  KB  <1mn / <1mn
17 Anexa 5 - CONTRACTUL de FINANTARE si ANEXELE Specifice pentru Masura 312_decembrie_2013 RO 8,231  KB  21mn / 9mn
18 Anexa 6 - FORMULARE de PLATA M312 - versiunea 14 RO 127  KB  <1mn / <1mn
19 Anexa 7 - FISA MASURII 312 - Iulie 2012 RO 2,222  KB  6mn / 3mn
20 Anexa 8 - Lista Actelor normative utile M312 RO 37  KB  <1mn / <1mn
21 Anexa 9 - Lista detaliata a actiunilor conform codurilor CAEN M312 RO 995  KB  3mn / 2mn
22 Anexa 9A - Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea dotarea cladirilor RO 207  KB  <1mn / <1mn
23 Anexa 9B - Lista codurilor CAEN de productie de bunuri - FINALA, Iulie 2012 RO 522  KB  2mn / <1mn
24 Anexa 10 - Categorii de beneficiari eligibili M312 - Iulie 2012 RO 53  KB  <1mn / <1mn
25 Ordinul MADR nr. 567 din 2.09.2008 - Schema de ajutor de minimis RO 14,726  KB  36mn / 16mn
26 MODEL pentru ADRESA de INSTIINTARE RO 31  KB  <1mn / <1mn
27 Pasii de accesare a Fondului de Garantare a Creditului Rural RO 64  KB  <1mn / <1mn

Ultima actualizare:08.04.2014
Cauta: 
Autentificare:
E-mail:
Password:

 
 
 
Împreună creştem satul românesc.