Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> Investitii prin PNDR >> Măsura 313 - Încurajarea activităţilor turistice

Măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice ” se încadrează în Axa III – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” şi are ca obiectiv general dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale care să contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural.
 
Obiectivele specifice ale Măsurii 313 se referă la:
1.  Crearea şi menţinerea locurilor de muncă prin activităţi de turism;
2.  Creşterea valorii adăugate în activităţi de turism;
3.  Crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice;
4.  Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor.

Prin măsura de finanțare 313 Încurajarea activităților turistice, APDRP a primit și a evaluat 3.703 de dosare de cereri de finanțare pentru proiecte de investiții in valoare de 569.890.748,07 euro.

Având în vedere cererea foarte mare de fonduri europene, care a depășit valoarea totală alocată acestei măsuri, respectiv 302.959.174 euro, APDRP a aplicat criteriile de selecție în funcție de punctajul obținut de fiecare proiect – fiind selectate proiectele care au obținut cel mai mare punctaj.

Până la începutul lunii aprilie au fost selectate pentru finanțare 2.584 proiecte, valoarea fondurilor europene nerambursabile aferentă acestora fiind de 392.089.882,38 euro – lista proiectelor selectate pentru finanțare poate fi consultată accesând secțiunea Rapoarte / Rapoarte de Selecție.

De asemenea, au fost încheiate contracte de finanțare pentru 1.851 proiecte, fondurile alocate pentru aceste contracte fiind de 264.472.102,45 euro – lista proiectelor contractate poate fi consultată accesând secțiunea PNDR / Beneficiari FEADR.

Pentru proiectele contractate, în urma transmiterii de către beneficiarii PNDR a cererilor de plată, APDRP a efectuat plăți în valoare totală de 61.267.117,22 euro.


VEZI MAI JOS INFORMAȚII, GHIDUL SOLICITANTULUI ȘI ALTE  DOCUMENTE SPECIFICE MĂSURII
 

IMPORTANT! CONTESTAREA DECIZIEI privind EVALUAREA PROIECTELOR 
Solicitanţii care au depus o Cerere de Finanţare pentru solicitarea fondurilor europene nerambursabile acordate prin PNDR, au dreptul de a contesta decizia privind evaluarea propriei Cereri de Finanţare.
Astfel, după emiterea şi publicarea Raportului de Evaluare şi a notificărilor aferente, solicitanţii pot depune o contestaţie la Oficiul Judeţean al APDRP la care au depus şi Cererea de Finanţare, în cazul în care consideră incorectă decizia privind evaluarea Cererii de Finanţare.
Contestaţiile se pot depune în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, dar nu mai mult de 12 zile lucrătoate de la postarea pe site-ul APDRP a Raportului de Evaluare.
 
INFO la zi:.................................................................................................................................................................

NOTĂ DE CLARIFICARE PRIVIND INVESTIŢIILE ÎN AGROTURISM în cadrul Măsurii 313 - "Încurajarea activităţilor turistice"

Consultaţi aici ORDINUL nr. 1051/ 3.03.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism. 
 
 
 
MODIFICĂRI recente:............................................................................................................................................


Manualul de Procedură  pentru achiziţii beneficiari privaţi (Vers.16)

Pentru FORMULARELE de PLĂŢI specifice Măsurii APĂSAŢI AICI

Pentru PROCEDURI DE LUCRU şi formulare specifice Măsurii APĂSAŢI AICI În atenția GAL-urilor:...............................................................................................................................................

Notă de Informare privind utilizarea elementelor de indentitate vizuală de către beneficiarii Axei IV - LEADERCererea de Finanţare trebuie deschisă cu Adobe Acrobat Reader versiunea 9.3.0iar sistemul de operare al calculatorului personal recomandăm să fie Windows XP! 
În cazul în care aveţi o altă versiune de Adobe Acrobat Reader, vă sfătuim ca înainte de instalarea versiunii 9.3.0 de pe pagina oficială de internet a APDRP (www. apdrp.ro) să dezinstalaţi mai întâi versiunea dumneavoastră şi după aceea să instalaţi versiunea disponibilă pe site. Pentru a vizualiza versiunea dumneavoastră de Adobe Acrobat Reader, accesaţi meniul Help -> About Adobe Reader.

 
Puteti vizualiza  Ghidul Solicitantului pentru Măsura 313 si anexele aferente acestuia, descărcând documentele de mai jos.
 
Nr. crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 GHIDUL SOLICITANTULUI pentru Masura 313 VARIANTA FINALA 16 martie 2012 RO 754  KB  2mn / <1mn
2 Anexa 1 - CEREREA DE FINANTARE Masura 313 - aprilie 2012_Versiunea 6.5 RO 2,257  KB  6mn / 3mn
4 Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate pentru solicitantii privati_martie 2012 RO 189  KB  <1mn / <1mn
16 Anexa 2.1 - Recomandari analiza cost-beneficiu pentru solicitanti publici si ONG RO 57  KB  <1mn / <1mn
17 Studiu de Fezabilitate - Anexa B RO 563  KB  2mn / <1mn
18 Studiu de Fezabilitate - Anexa C RO 270  KB  <1mn / <1mn
19 Anexa 3.1 - Memoriu Justificativ pentru beneficiarii privati_martie 2012 RO 163  KB  <1mn / <1mn
23 Anexa 3.2 - Memoriu Justificativ pentru beneficiarii publici RO 54  KB  <1mn / <1mn
24 Memoriu Justificativ - Anexa B RO 565  KB  2mn / <1mn
25 Memoriu Justificativ - Anexa C RO 270  KB  <1mn / <1mn
26 Anexa 4.1 - Declaratia de Microintreprindere RO 125  KB  <1mn / <1mn
27 Anexa 4.2 - Declaratie privind firma in dificultate RO 87  KB  <1mn / <1mn
28 Anexa 4.3 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul RO 68  KB  <1mn / <1mn
29 Anexa 4.4 - Angajamentul Persoanelor Fizice RO 47  KB  <1mn / <1mn
30 Anexa 5 – Model CONTRACT de Finantare si ANEXELE Specifice pentru Masura 313 - decembrie 2013 RO 8,426  KB  21mn / 9mn
42 Anexa 6 – Modele Formulare de Plata - versiunea 16 RO 181  KB  <1mn / <1mn
44 Anexa 7 – Fisa Masurii 313 (sub rezerva aprobarii PNDR) RO 2,574  KB  7mn / 3mn
47 Anexa 8 – Acte Normative utile RO 69  KB  <1mn / <1mn
48 Anexa 9 – Lista comunelor dezvoltate d.p.d.v. turistic_martie 2012 RO 305  KB  <1mn / <1mn
49 Anexa 10 – Lista comunelor cu potential turistic ridicat_martie 2012 RO 4,673  KB  12mn / 5mn
52 Anexa 11 – Lista unitatilor medico-balneare si de recuperare neeligibile din spatiul rural M313 RO 38  KB  <1mn / <1mn
53 Anexa 12 – Lista codurilor CAEN eligibile pentru Masura 313 RO 81  KB  <1mn / <1mn
55 Anexa 13 – Lista elementelor caracteristice ale tipologiilor arhitecturii specifice locale RO 134  KB  <1mn / <1mn
56 Model adresa de instiintare RO 31  KB  <1mn / <1mn
57 Ordinul 54 din 13 martie 2012 MADR pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis RO 360  KB  <1mn / <1mn
58 Ordinul MDRT nr.1051-03.03.2011 - Norme metodologice RO 1,170  KB  3mn / 2mn
60 Pasii de accesare a Fondului de Garantare a Creditului Rural (FGCR) RO 64  KB  <1mn / <1mn

Ultima actualizare:08.04.2014
Cauta: 
Autentificare:
E-mail:
Password:

 
 
 
Împreună creştem satul românesc.